Povinná výbava auta 2016

Čo má obsahovať povinná výbava auta pre rok 2016? Prinášame Vám prehľad povinnej výbavy auta v Slovenskej republike pre rok 2016. Čo je povinné, čo nie je povinné a čo je vhodné mať v aute, aj keď to legislatíva priamo neprikazuje. Zákon pre osobné automobily určuje povinnosť mať autolekárničku, reflexný odev, výstražný trojuholníka a náhradné koleso s diskom a pneumatikou, pre ktoré, ale existuje výnimka.

Povinná výbava auta, ktorú musíte mať v motorovom vozidle podľa vyhlášky 464/2009 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

 

Povinná výbava všetkých motorových vozidiel

v-lekarnickaAutolekárnička

Hlavná súčasť povinnej výbavy všetkých motorových vozidiel je autolekárnička, poprípade lekárnička pre motocykle, ktorá musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vozidla. Autolekárnička musí obsahovať kartičku prvej pomoci.

 

v-vesta

Bezpečnostný reflexný odev

Musí sa jednať o reflexný odev. Zákon nehovorí presne aký reflexný odev to má byť. Môže to byť overal, nohavice, bunda, pláštenka alebo najčastejšie používaná reflexná vesta. Bezpečnostný reflexný odev musí byť umiestnený v dosahu priamo zo sedadla vozidla.

 

v-trojuholnikPrenosný výstražný trojuholník

Povinná výbava auta v SR obsahuje homologizovaný prenosný výstražný trojuholník. Trojuholník sa v prípade nehody, poruchy umiestňuje na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 50 metrov za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 metrov za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia.

v-pneumatika

 

Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou

Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou musí byť predpísaného druhu a rozmeru pre dané auto. Výnimka, kedy nemusíte mať náhradné koleso je, ak máte vozidlo vybavené prostriedkami na bez demontážnu opravu poškodenej pneumatiky (napr. defekt sprej). Ak máte pneumatiky, ktoré sú schopné pri defekte, alebo strate tlaku pokračovať ďalej v dočasnej jazde (pneumatiky označované Runflat).

 

Doplnková výbava vozidiel (nie je povinná)

v-lanoŤažné lano

Ťažné lano nie je v súčasnej dobe povinnou súčasťou výbavy auta. Nikdy však neviete, kedy lano budete potrebovať. Existujú rôzne typy lán s rôznou nosnosťou.

 

 

v-hasiaciHasiaci prístroj

Hasiaci prístroj nie je v povinnej výbave osobných automobilov. Je povinný len pre kategórie aut M2 a M3 (pozri vo vyhláške). Pozor, v niektorých krajinách je hasiaci prístroj povinný aj pre osobné automobily (napr. Poľsko). Pri ceste do týchto krajín musí Vaša výbava obsahovať hasiaci prístroj.

 

v-ziarovka

Žiarovky a poistky

Žiarovky a poistky nie sú povinné. Servisnú sadu v aute je vhodné mať v prípade potreby a nutnosti núdzovej výmeny.

 

 

v-retaze
Protisklzové reťaze

Protisklzové reťaze sú povinné len pre nákladnú dopravu, platí iba pre vozidlá kategórie N3 (pozri vo vyhláške).

 

vyhlášku si prečítaš na odkaze nižšie

vyhláška č. 464/2009 Z.z.