Bezplatné služby

Asistencia na mieru pre vaše potreby

Podľa vyhodnotenia vašej situácie vždy nájdeme vhodné riešenie. Naša práca začína už príchodom na miesto nehody.

Zabezpečenie miesta nehody

V prvom rade vizuálna kontrola zdravotného stavu účastníkov nehody, v prípade potreby okamžité poskytnutie prvej pomoci a privolanie RZP.

Nasleduje zabezpečenie miesta nehody vhodným označením, čím môžme predísť ďalším možným škodám na majetku prípadne zdravia. Ak je miestom nehody diaľnica alebo diaľničný obchvat vyrozumenie dispečingu národnej diaľničnej spoločnosti a požiadavka na vyslanie špeciálneho vozidla s dopravným značením.

Zabezpečenie havarovaných vozidiel pred prípadným skratom v elektroinštalácii a predídeniu možnosti vzniknutia požiaru. V nutnom prípade vyrozumenie hasičov.

Posúdenie a dokumentácia

Posúdenie nutnosti volať dopravnú políciu, ktorá nie je potrebná keď neprišlo k zraneniu účastníkov, alebo keď výška škody na jednotlivých vozidlách neprevyšuje čiastku 3990 eur a ak sa účastníci dohodli na zavinení.

Korektné vyplnenie formulára „správa o nehode“ s účastníkmi nehody. Správa o nehode je potrebná pre poisťovne pri následnej administratíve pri uplatňovaní škody.

Zastupovanie klienta pri administrácií s poisťovňou od samého začiatku.

Odtiahnutie vozidla

Zabezpečenie bezplatného odtiahnutia nepojazdných vozidiel prostredníctvom konkrétnej asistenčnej služby, ktorá prináleží vašej poisťovní a tým aj sprejazdnenie daného úseku komunikácie.

Servis vozidla

V prípade záujmu účastníkov nehody zabezpečenie vhodného servisu pre vaše vozidlo. Náš technik na mieste vie posúdiť do ktorého z našich zmluvných servisov vaše vozidlo previesť a zabezpečiť jeho opravu.

Náhradné vozidlo

Možnosť bezplatného zabezpečenia náhradného vozidla počas celej dĺžky opravy vášho poškodeného vozidla.

Preprava osôb

Zabezpečenie prepravy osôb alebo nákladu z miesta nehody v prípade nepojazdnosti vášho vozidla

 

PLATENÉ SLUŽBY

·         Preprava nákladu v rámci EU/SR

·         Preprava vozidiel v rámci EU

·         Preprava vozidiel v rámci SK

·         Preprava osôb – transfery letiská

·         Doprovodné vozidlo pri nadrozmernej preprave

·         Preprava osôb so zdravotníckym doprovodom

·         Predpríprava vozidiel na STK a EK

·         Autopožičovňa